• Bevolking: Ongeveer 30 miljoen mensen
  • Oppervlakte: Ongeveer 147.516 vierkante kilometer, 4 x Nederland
  • Bruto Binnenlands Product per capita (2020): Ongeveer $1.137 (USD)
  • Levensverwachting bij geboorte (2021): Ongeveer 71 jaar
  • Analfabetisme:  Ongeveer 20% van de bevolking boven de 15 jaar is analfabeet
  • Armoedepercentage: Ongeveer 25% van de bevolking leeft onder de nationale armoedegrens
  • Toegang tot schoon drinkwater : Ongeveer 89% van de bevolking heeft toegang tot schoon drinkwater
  • Toegang tot sanitair: Ongeveer 44% van de bevolking heeft toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen
  • Werkloosheid (2020): Ongeveer 11% van de beroepsbevolking is werkloos
  • Economische sectoren: Landbouw speelt een belangrijke rol in de Nepalese economie, met name in landelijke gebieden. Daarnaast is het toerisme een groeiende bron van inkomsten
20 september 2015 was het begin van een nieuw hoofdstuk in de bestuurlijke geschiedenis van Nepal. Na jarenlange onderhandeling werd er een politiek compromis bereikt tussen de belangrijkste politieke partijen en de Grondwetgevende Vergadering van Nepal keurde de nieuwe grondwet van het land goed. De Grondwet van Nepal 2015 legt een federale regeringsstructuur vast met als visie het vestigen van sterke lokale overheden, die meer autoriteit hebben.


Nepal is nu verdeeld in zeven provincies, met 77 districten, 6 metropolen, 11 sub-metropolen, 276 gemeentes en verder onderverdeeld in 460 plattelandsgemeenten. Alle gemeenten worden nu beschouwd als lokale overheden met grotere verantwoordelijkheden dan voorheen.

Wat betreft het nationale gezondheidssysteem versnelt het ook zijn eigen decentralisatieproces (elke gemeente heeft zijn eigen gezondheidscentrum), dit om ongelijkheden in toegang te verminderen en gezondheidsresultaten te verbeteren.


Nepal streeft er ook naar om tegen 2030 van een minst ontwikkeld land (MOL) naar een land met een gemiddeld inkomen te gaan. De door de regering van Nepal vastgestelde indicatoren voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zullen helpen om deze doelen te bereiken. De Nationale Planning Commissie heeft ook een nieuw driejarig Ontwikkelingsplan, het 14e Plan (2016/17-2018/19), goedgekeurd, dat tot doel heeft de SDG-prioriteiten voor Nepal op te nemen.

Nieuws over en uit Nepal


Landeninformatie en vaccinatie-adviezen zie: https://www.lcr.nl/Landen


Een selectie van de meest belangrijke, serieuze online kranten uit Nepal:

eKantipur (EN) Nepal - Breaking News, National, World and Business newshttp://www.ekantipur.com

IRIN Nepal (EN) Humanitarian news and analysis from Nepalhttp://www.irinnews.org/asia/nepal

The Himalayan Times (EN)https://thehimalayantimes.com

WN Nepal Post (EN)https://wn.com/Nepal_post

Consulaat Nepal

NEPAL.nl is een website over Nepal, onder verantwoordelijkheid van het Consulaat Generaal van Nepal in Nederland. Op deze site vindt u veel informatie over Nepal op cultureel, politiek en toeristisch gebied. Daarnaast ook praktische reisinformatie.


Adres van het Consulaat:

Herengracht 562 1017 CH Amsterdam

Telefoon: 020-6241530 (tussen 10:30 en 13 uur)

Mail: consulate@nepal.nl