Stichting Vrouwen voor Vrouwen is een NGO die zich inzet voor het verbeteren van de gezondheid van vrouwen in ruraal Nepal.

In een omgeving waar toegang tot gezondheidszorg beperkt is, richt de stichting zich op het versterken van lokale gemeenschappen door het geven van onderwijs en training aan lokale gezondheidswerkers. De focus ligt op het behandelen van vrouwen met gynaecologische problemen, die vaak verborgen blijven in de schaduwen van sociaal isolement.


De Nederlandstalige website biedt informatie over de stichting Vrouwen voor Vrouwen: haar ontstaan, doelstelling, werkwijze, resultaten van het werk en een financiële verantwoording worden beschreve

De Nepaleestalige website biedt onderwijsmateriaal voor de Nepalese healthworkers en Nederlandse vrijwilligers.

De Engelstalige website biedt uitgebreide informatie en de meest recente literatuur over Pelvic Organ Prolapse, een belangrijk onderwerp in het werk van de stichting.
Women for Women Foundation is a non-governmental organization dedicated to improving the health of women in rural Nepal. In an environment where access to healthcare is limited, the foundation focuses on empowering local communities by educating and training local health workers. The emphasis is on treating women with gynecological issues, often concealed in the shadows of social isolation.

The Dutch-language website provides information about the Women for Women Foundation: its origins, objectives, approach, results of its work, and a financial accountability are described.

The Nepali-language website offers educational materials for Nepalese healthworkers and Dutch volunteers.

The English-language website offers comprehensive information and the most recent literature about Pelvic Organ Prolapse, a crucial topic in the foundation's work.