Kent u de kleurrijke beelden van hardwerkende Nepalese vrouwen op de rijstvelden? Met 40 kg vracht in de mand op de rug de berg af naar huis? Of met kannen water vanuit de vallei de berg op naar huis? Om daar te zorgen voor kinderen en (schoon)ouders, te werken op het stuk land en het vee te verzorgen?

Een zwaar bestaan. Maar wat dacht u ervan als dat moet gebeuren met een verborgen probleem zoals een verzakking van de bekkenorganen altijd is? Er wordt niet over gesproken door schaamte en onwetendheid. Er wordt gewoon doorgewerkt, want hoe zou het anders moeten? Healthworkers in de Nepalese bergen hebben amper kennis van dit probleem, dit lijden. Laat staan oplossingen voor dit invaliderende probleem. En al zou de vrouw met een ver uitgezakte baarmoeder zich ten einde raad melden bij een ziekenhuis: wie zal haar helpen als ze geen geld heeft voor medische zorg?

Een uitdagend probleem en ook een inspirerend probleem. Oplossingen liggen voor de hand: een operatie, een pessarium, adviezen om een dergelijk probleem te voorkomen. Met weinig middelen veel resultaat.

Zo is de Stichting Vrouwen voor Vrouwen begonnen in 2002 om hulp te bieden aan individuele vrouwen in de bergen van Nepal. Het leven wat draaglijker maken, zodat deze vrouwen fysiek in staat zijn om ervoor te zorgen dat hun kinderen te eten krijgen en naar school kunnen.Maar met hoeveel goedwillende artsen en verpleegkundigen moeten we daar naartoe om ook in kwantitatief opzicht iets aan dit probleem te doen? Snel na de eerste vaak indrukwekkende resultaten komt de realiteit om de hoek kijken. Het probleem is zo groot, er zijn zoveel vrouwen die hulp vragen en nodig hebben. De Nepalese overheid is in toenemende mate betrokken maar helaas hebben lokale hulpverleners hebben onvoldoende kennis en vaardigheden.

Onze bijdrage aan de ontwikkeling van de gynaecologische zorg voor vrouwen bestaat uit onderwijs en training; overdracht van kennis en vaardigheden. Op alle niveaus: te beginnen bij de vrouwen (en meisjes) in de dorpen van Nepal. Bij de health post medewerkers en bij de artsen en gynaecologen in Nepal. Maar niet te vergeten ook de Nepalese overheid. Dat is waar Vrouwen voor Vrouwen na vele jaren ervaring met ontwikkelingshulp in Nepal naar toe werkt: zelfredzaamheid. Niet alleen op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar zeker ook op het gebied van evaluatie van de verleende zorg. Hoe gaat het verder met vrouwen die van een uiterst hinderlijk probleem zijn afgeholpen? Blijft dat goed gaan? Komt het probleem terug? Hoe is de positie van de vrouw in haar gezin en in haar dorp voor en na ingrijpen bij een dergelijk probleem? Vragen die wij als westerse hulpverleners niet kunnen beantwoorden. We ondersteunen de Nepalese zorgverleners dan ook bij het uitzoeken van deze vraagstukken.

250

Wilt u meer weten over het probleem van de verzakking van bekkenorganen en de resultaten van het werk van 20 jaar Vrouwen voor Vrouwen in Nepal bezoek dan het Engelstalige deel van onze website.