U kunt ons helpen ons doel te bereiken, en daarmee de Nepalese vrouw, door een bijdrage in de vorm van eenmalige of periodieke schenkingen of u kunt donateur worden. Goed te weten is dat deze bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn: Vrouwen voor Vrouwen is erkend als ANBI. Ook bedrijven kunnen bijdragen.


Eenmalige schenking

Bij een eenmalige schenking maakt u een bedrag over op IBAN rekeningnummer NL52 RABO 0328049239. Dit bedrag kunt u fiscaal in mindering brengen op uw inkomen voor zover dit bedrag, eventueel tesamen met schenkingen aan andere goede doelen, 1% van uw inkomen overstijgt. Klik hier voor een overboeking (via Ideal) formulier
Periodieke schenking

Voor de periodieke schenking is er geen fiscale drempel. Indien u besluit om 5 jaar achter elkaar aan de Stichting Vrouwen voor Vrouwen een bedrag te schenken dan kunt u dit bedrag in mindering brengen op uw inkomen.Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig. De belastingdienst heeft een schenkingsovereenkomst die u, als belastingplichtige, kunt hanteren. Deze vindt U hier: Formulier 'overeenkomst' en 'betalingsvolmacht'.

Zie de toelichting. Of neemt U contact op met de penningmeester via mail: Henny van Hulzen-Berbé. Adres:Albert Verweijlan 71, 2182 PT Hillegom. Tel 06-11512985


Donateur worden

Wilt u donateur worden? Print dan het donateursformulier en stuur het ingevuld op naar de penningmeester.

Stort uw gift op NL52 RABO 0328049239

t.n.v. stichting Vrouwen voor Vrouwen

of

gebruik onderstaande doneerknopAlle bestuursleden en medewerkers van vrouwen voor vrouwen verrichten hun werk zonder vergoeding. De deelnemers aan de kampen betalen zelf hun reis- en verblijfskosten. Dat betekent dat iedere financiële giftvrijwel volledig terechtkomt bij de vrouwen in Nepal.


We moedigen alle initiatieven aan om geld in te zamelen voor de stichting! Indien u een actie hebt bedacht neem dan contact met ons op, dan helpen we u graag!