Stichting Vrouwen voor Vrouwen is een vrijwilligersorganisatie die gezondheidsprojecten uitvoert voor vrouwen in Nepal. Wij zetten ons in voor verbetering van de gezondheid van vrouwen in Nepal. De focus ligt op Pelvic Organ Prolapse (POP), een aandoening die het dagelijks functioneren van veel vrouwen in Nepal erg moeilijk maakt. Het gaat hierbij niet alleen om een fysiek groot probleem. Het is een probleem waarover vrijwel niet gesproken wordt. Een prolaps leidt in Nepal vaak tot een sociaal probleem waardoor vrouwen die toch al achtergesteld waren of gediscrimineerd werden, nog meer geïsoleerd raken. We zorgen voor kennis en praktische ondersteuning van Nepalese zorgverleners. En ook door het geven van voorlichting aan Nepalese vrouwen en mannen proberen we de last van dit verborgen probleem te verminderen.

Zo begon het


Molly Verdegaal, oprichter en tot 2015 voorzitter van de stichting Vrouwen voor Vrouwen, vertelt over haar persoonlijke ervaringen en belevenissen vanaf het allereerste begin van VvV met als titel: WIJZER WORDEN DOOR VALLEN EN OPSTAAN of hoe het gevoel iets voor een ander te willen doen in een ontwikkelingsland, groeit tot een hulporganisatie.