Onze missie

Stichting Vrouwen voor Vrouwen is een Nederlandse NGO met als doel het bevorderen van de gezondheid van Nepalese vrouwen. We richten ons voornamelijk op de educatie rondom het opsporen en behandelen van verzakkingen (prolaps) en andere gynaecologische problemen. De gedachte is dat je door het verbeteren van het welzijn van de vrouw de hele familie mee profiteert.

We gaan twee keer per jaar op expeditie in Nepal met teams van medisch geschoolde vrijwilligers. Deze professionele zorgverleners uit verschillende disciplines stellen hun tijd en kennis belangelijk ter beschikking. Ter plaatse wordt er nauw en formeel samen gewerkt met Nepalese NGO's, ziekenhuizen en de overheid.  Samen met Nepalese artsen, gezondheidswerkers en gynaecologen wordt onderwijs en praktische hulp geboden in moeilijk bereikbare gebieden. We proberen op gestructureerde wijze vrouwen terug te zien om het effect van onze interventies te evalueren.

Overdracht van kennis en vaardigheden aan Nepalese gezondheidswerkers staat centraal bij al onze werkzaamheden in Nepal. 

Werkwijze

projecten

doorlopend

resultaten

Community training

Tijdens deze training worden alle zorgverleners in een regio zoals health workers, ANMs (auxiliairy nurse midwives), lokale vrijwilligers (Female Community Health Volunteers) en het lokale government voorgelicht over diverse gynaecologische problemen waaronder met name de verzakking van bekkenorganen.


­Veldkamp

Een team van medisch geschoolde vrijwilligers uit Nepal en Nederland bestaande uit huisartsen en assistenten, gynaecologen en Nepalese verpleegkundigen houden spreekuur in kleine dorpjes, gelegen in moeilijk bereikbare gebieden. Tijdens deze veldkampen vindt praktische training plaats van de lokale healthworkers.


Operaties

In een ziekenhuis worden vrouwen met een ernstige verzakking van de bekkenorganen geopereerd door Nepalese gynaecologen met ondersteuning van Nederlandse gynaecologen, waarbij de basisprincipes van het opereren worden overgedragen. Gevorderde gynaecologen (al dan niet in opleiding) worden naar behoefte geholpen bij het zelfstandig verrichten van operaties.

Pessaria

Ter beschikking stellen van pessaria en studiemateriaal aan getrainde gezondheidswerkers zowel in ruraal gelegen healthposts als in ziekenhuizen.


Studiebeurzen

Verstrekken van studiebeurzen aan jonge vrouwen uit de rurale gebieden, die daarmee een opleiding kunnen volgen tot verpleegkundige of verloskundige.


Evaluatie en onderzoek

Evalueren van de eigen activiteiten door middel van follow-uponderzoek.

Mogelijk maken en stimuleren van onderzoek gericht op de mogelijkheden en beperkingen van de behandeling van POP.

Samen met Nepalese instellingen onderzoek doen naar de oorzaken van het frequente voorkomen van POP in Nepal.

Samenwerken met de lokale overheden met als doel tot een meer structurele aanpak van het probleem te komen.

Jaarverslag

In onze Jaarverslagen wordt verslag gedaan van al onze activiteiten per jaar.


Meer gedetailleerde en uitgebreide informatie

Op het Engelstalige deel van onze website vindt u uitgebreide informatie over het probleem van de verzakking van bekkenorganen en van de resultaten van het werk van 20 jaar stichting Vrouwen voor Vrouwen. Op het Nepalse deel van de website zijn middelen ter educatie te vinden.