Bestuur

Het bestuur van Vrouwen voor Vrouwen werkt samen met een toegewijde groep vrijwilligers, bestaande uit artsen en andere zorgverleners, om professionele ondersteuning te bieden aan de zorg voor vrouwen in ruraal Nepal. Samen zetten we ons in voor een gezonder en sterker Nepal.

Onze vrijwilligers delen hun expertise en toewijding om medische zorg en welzijn te bieden aan degenen die het het meest nodig hebben. Ze reizen af naar afgelegen gebieden, waar toegang tot kwaliteitszorg vaak beperkt is, en werken zij aan zij met lokale zorgverleners om duurzame verbeteringen te bewerkstelligen.


Loes Harmsen, voorzitter

Bijna 20 jaar geleden ben ik als gynaecoloog voor het eerst met de stichting Vrouwen voor Vrouwen naar Nepal gegaan om daar vrouwen met een verzakking van de bekkenorganen (POP) te opereren. Een indrukwekkende ervaring: wat een groot en verborgen probleem is de POP bij vrouwen in ruraal Nepal. En wat een uitdaging om te proberen het onderzoek en de behandeling ervan een stevige Nepalese basis te geven. Sinds 2017 mag ik als voorzitter van de stichting VvV met een fijn en divers samengesteld bestuur onze werkzaamheden coördineren met Nepalese zorgverleners en vertegenwoordigers van de lokale overheden. Een eervolle en inspirerende taak!

Tineke van de Laarse, secretaris

Verpleegkundige en in 2003 mede oprichter van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen.

Sindsdien heb ik met veel inzet geprobeerd een bijdrage te leveren aan verbetering van de behandeling en kennis van POP in Nepal. Ook het verstrekken van een scholarship aan getalenteerde, maar kansarme, meisjes vind ik een prachtige doelstelling.

Henny van Hulzen-Berbé, penningmeester

Geboren in 1947 maar nog steeds werkzaam als accountant en belastingadviseur omdat het werk leuk is en ik fijne cliënten heb die het werken leuk maken door het contact dat ik al vele jaren met ze heb. 

Ik ben sinds 2012 als penningmeester verbonden aan de Stichting Vrouwen voor Vrouwen. Deze stichting sprak mij aan omdat het een stichting is die de belangen van vrouwen behartigt die geen of weinig rechten en kansen hebben. Bovendien vind ik het belangrijk dat alle donaties ten goede komen aan dit doel en er geen vacatiegelden worden uitgekeerd, slechts de gemaakte onkosten worden vergoed.

Thierry van Dessel, medische zaken

Als gynaecoloog ben ik sedert 2014 betrokken bij Vrouwen voor Vrouwen. Ik houd me vooral bezig met het ondersteunen van Nepalese gynaecologen als zij prolapsoperaties uitvoeren bij de patiënten die uit onze veldkampen worden aangemeld. Het is erg belangrijk dat we daarbij een coachende rol aannemen om zoveel mogelijk de operaties door de Nepalese artsen te laten uitvoeren. Het uiteindelijke doel is dat we overbodig worden!

Vrony de Wolff, medische zaken

Ik ben huisarts sinds 2000, met speciale interesse in vrouwengeneeskunde. In 2014 en 2018 ben ik als vrijwilliger op veldkamp geweest met VvV. Dit was een blikverruimende en tevens een schokkende ervaring omdat er nog zoveel te behandelen vrouwspecifiek leed in Nepal bestaat.

Het zwaartepunt in de veldkampen ligt op vraaggestuurd onderwijs geven en samenwerken met de lokale mensen. Dit spreekt mij zo aan dat ik een rol in het bestuur wil spelen de komende jaren.

Noor Hamstra, social media en webmaster

Mijn naam is Noor Hamstra en ik ben werkzaam als waarnemend huisarts in het midden van het land. In 2019 ben ik mee geweest als vrijwilliger op een veldkamp van Vrouwen voor Vrouwen. Een indrukwekkende en bijzondere samenkomst van mijn liefde voor Nepal, medisch inhoudelijke casuistiek en het contact met de lokale bevolking en lokale zorgverleners.

Vertegenwoordiger van Vrouwen voor Vrouwen in Nepal

Bishwa Nath Poudyal

Sinds 1 juni 2015 is Bishwa Nath Poudyal de vertegenwoordiger van de stichting Vrouwen voor Vrouwen in Nepal. Bishwa coördineert alle activiteiten en projecten van VvV in Nepal. Nepalese organisaties die een project willen uitvoeren met steun van VvV leggen een projectplan eerst voor aan de vertegenwoordiger van VvV waarna deze besluit al dan niet VvV in te schakelen. Het onderhouden van contacten met de lokale overheden en nationale overheid is tevens een belangrijk aandachtspunt.