Jaarverslag

Door middel van een jaarverslag willen we onze activiteiten en financiële toestand van stichting Vrouwen voor Vrouwen gedurende het afgelopen jaar te laten zien aan vrijwilligers, donoren en geinteresseerden. Het biedt inzicht in projecten, impact, bestedingspatronen en toekomstplannen, en draagt zo bij aan transparantie, verantwoording en vertrouwen in onze activiteiten.

2023

klik op de foto voor het Jaarverslag 2023

Stichting Vrouwen voor Vrouwen (VvV of WfWF) zet zich al sinds 2002 in voor verbetering van de gezondheid van vrouwen in met name ruraal Nepal. De focus ligt daarbij al die jaren op verborgen gynaecologische problemen zoals bijvoorbeeld Pelvic Organ Prolapse (POP), een aandoening die het dagelijks functioneren van veel vrouwen in Nepal erg moeilijk maakt.

Steeds staat de overdracht van kennis en vaardigheden aan Nepalese gezondheidswerkers centraal bij al onze werkzaamheden in Nepal. Onder vaak uitdagende omstandigheden hebben we ook in 2023 invulling kunnen geven aan deze doelstelling van VvV.


Laat u overtuigen door alles wat u in dit Jaarverslag 2023 zult vinden!


2022

klik op de foto voor het Jaarverslag 2022

Eind 2021 maakten we met terughoudendheid plannen voor de praktische invulling van onze werkzaamheden in 2022 gezien de op dat moment nog voortdurende coronapandemie met alle beperkingen van dien. Na een eerste POPgynocamp in Gorkha met een beperkte NL- ondersteuning in maart 2022 was duidelijk dat er in Nepal geen corona gerelateerde hinderpalen meer in de weg stonden voor het verder uitvoeren van onze plannen 2022.

Het hoofdstuk ‘Activiteiten’ laat zien wat er daadwerkelijk gebeurd is onder VvV-vlag.
Een belangrijke ontwikkeling in 2022 is dat we naast de focus op POP ook aan andere gynaecologische problemen aandacht schenken. Enerzijds door het theoretische onderwijs aan health workers uit te breiden maar ook door vrouwen die naar het gynocamp komen zonder POPgerelateerde problemen passende aandacht te geven. Ook het recent uitgevoerde onderzoek door medewerkers van de afdeling medische antropologie van Tribhuvan University heeft ons gestimuleerd in deze richting.
In het voorjaar van 2022 zijn we een overeenkomst voor 3 jaar aangegaan met Fundatie Charitas met als doel het ondersteunen van de zorg voor moeder en kind in Scheer Memorial Hospital (SMH) en de rurale gebieden rondom SMH: “Comprehensive Women’s Health Initiative”. De eerste resultaten worden in dit Jaarverslag beschreven.

2021

klik op de foto voor het Jaarverslag 2021

In maart 2020 moest de examinationroom in ruraal Nepal sluiten voor WfWF ten gevolge van de CORONApandemie: in 2021 zijn er gelukkig weer mogelijkheden tot voortzetting van ons werk. Zo is er in het voorjaar weer een POPgynocamp gehouden in Tanahu en Gorkha als vervolg op de al in februari 2020 gehouden community training in dat gebied met een geheel Nepalees team.
In het najaar lijkt de CORONAepidemie in Nepal (voorlopig?) uitgewoed. Het leven van vrouwen in grote delen van Nepal (met name ruraal) is als voorheen: hard werken, zorgen voor huis, haard en kinderen. En veel meer geldzorgen door het geheel ontbreken van inkomsten uit toerisme.

In het najaar kan de WfWF- examinationroom weer geopend worden. Met een klein team zijn 8 wards in ruraal Gorkha bezocht.

2020

klik op de foto voor het Jaarverslag 2020

In de afgelopen jaren hebben we steeds met veel plezier het Jaarverslag van de stichting Vrouwen voor Vrouwen gepresenteerd. Steeds waren er toch tekenen van vooruitgang in de Pelvic Organ Prolaps (POP)zorg in Nepal en aanwijzingen voor het nut van het werk van WfWF. En dan ligt 2020 achter ons – een jaar waarin we de eerste maanden druk bezig waren met voorbereidingen voor het veldwerk in Tanahu en Gorkha en het operatieve werk in meerdere ziekenhuizen. En ook zouden we in een voor ons nieuw ziekenhuis in west Nepal gynaecologen gaan ondersteunen bij het operatieve POPwerk. Eind februari zijn de community trainingen in Tanahu uitgevoerd en 4 weken later zouden we daar samen met onze Nepalese partners het eerste gyno-veldkamp van 2020 houden. En toen was er dat virus en die lockdown wereldwijd....... en bleef de examinationroom gesloten.

2019

klik op de foto voor het Jaarverslag 2019

2018

klik op de foto voor het Jaarverslag 2018

2017

klik op de foto voor het Jaarverslag 2017

2016

klik op de foto voor het Jaarverslag 2016

2015

klik op de foto voor het Jaarverslag 2015