Erkenning


ANBI

Als stichting zijn wij officieel erkend als ANBI door de belastingdienst. Daarmee worden de gegevens van onze stichting transparant en weet een ieder dat de stichting financieel betrouwbaar is.


Op de website van de Kennisbank Filantropie vindt u al onze gegevens, inclusief een link naar het beleidsplan en het jaarverslag met financiële verantwoording. De statuten kunt u hier lezen.


In 2017 heeft een sectorreflexie van het werk van de Stichting Vrouwen voor Vrouwen door het CBF (toezichthouder Goede Doelen) geleid tot het verkrijgen van het predikaat "Erkend Goed Doel". Dat betekent dat wij in 2017 voldeden aan strenge kwaliteitseisen. Echter, gezien de hoge kosten die het CBF jaarlijks doorberekent voor het voortzetten van de erkenning, heeft VvV besloten per 01-01-2019 af te zien van het predikaat "Erkend Goed Doel".