Privacy statement


Stichting Vrouwen voor Vrouwen gebruikt persoonsgegevens ten behoeve van een professionele relatie met vrijwilligers, donateurs en sympathisanten. VvV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor de uitvoering van taken t.b.v. de stichting. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.


Persoonsgegevens worden door VvV gebruikt ten behoeve van:

- het aangaan van een donateurschap, sponsoring, periodieke schenkingen, eenmalige schenkingen met de bijbehorende bankzaken.

- het informeren middels Nieuwsbrief of mailbericht over activiteiten, projecten of andere berichten VvV betreffende

- het organiseren van deelname aan het vrijwilligerswerk van VvV

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen


​Beveiliging persoonsgegevens

VvV zorgt voor passende beveiliging van persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Bestuursleden van VvV hebben toegang tot persoonsgegevens.


Uitwisseling persoonsgegevens

De administratie van VvV geschiedt geheel in eigen beheer van de bestuursleden. VvV maakt

voor de bedrijfsvoering en website aanvullend gebruik van de volgende externe bedrijven:

- Rabo: betaalrekening en spaarrekening

- Davilex: boekhouding

- E-mail: Outlook en Mailchimp

- Website: Hostnet. Via de website wordt geen persoonsgerichte informatie verzameld


Controle persoonsgegevens

U kunt laten controleren of de door VvV geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist zijn, zal VvV dit op uw verzoek corrigeren. Indien u uw donateurschap, schenking of donaties beëindigt, bewaart VvV uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken via info@vrouwenvoorvrouwen.nl